smoge.jpgimg78img79

Effipro 2,5mg/ml spray 100ml

Hlodavci » Ochrana zdraví|Králíci » Ochrana zdraví|Teraríjní zvířata » Ochrana zdraví|Ptáci a exoti » Ochrana zdraví|Drůbež » Ochrana zdraví|Ovce, kozy, skot » Ochrana zdraví|Prasata » Ochrana zdraví|Koně » Ochrana zdraví|Psi  » Ochrana zdraví|Kočky » Ochrana zdraví|Parazitika, pasti a jedy » Parazitika

Cena:390.00CZK
na objednání

Effipro a.u.v.
EFFIPRO 2.5 mg/ml spr. ad us. vet.
kožní sprej, roztok pro kočky a psy
vyhrazený veterinární léčivý přípravek

výrobce:
Virbac S.A., Carros, Francie.

držitel registračního rozhodnutí:
Virbac S.A., Carros, Francie.

složení (zpravidla) účinné látky:
Fipronilum 2,5 mg v 1 ml spreje (roztoku).

složení - pomocné látky:
Copovidonum, Alcohol isopropylicus, Aqua purificata.

popis přípravku:
Čirý, bezbarvý až žlutý roztok.

druh obalu:
100 ml naplněných v bílé neprůhledné HDPE lahvi hermeticky uzavřené
mechanickým sprejem, který dodává 0,5 ml na jeden stisk.
250 ml naplněných v bílé neprůhledné HDPE lahvi hermeticky uzavřené
mechanickým rozprašovačem, který dodává 1,5 ml na jeden stisk.
500 ml naplněných v bílé neprůhledné HDPE lahvi hermeticky uzavřené
mechanickým rozprašovačem, který dodává 3 ml na jeden stisk.

balení (článek):
100 ml, 250 ml, 500 ml.

indikační skupina:
Veterinaria - pharmaceutica, zevní ektoparazitikum.

charakteristika:
Fipronil je insekticid a akaricid náležící do skupiny fenylpyrazolů.
Inhibuje GABA komplex vazbou na chloridové kanály tak, že blokuje pre-
a postsynaptický přenos chloridových iontů přes buněčné membrány.
Důsledkem toho je nekoordinovaná činnost centrálního nervového systému
a smrt hmyzu a roztočů.
Fipronil vykazuje insekticidní a akaricidní účinek proti blechám
(Ctenocephalides spp), klíšťatům (Rhipicephalus spp, Dermacentor spp.,
Ixodes spp. včetně Ixodes ricinus) a všenkám (Trichodectes spp.,
A. Felicola spp.) u psa a kočky.

indikace nebo použití (parafarm.):
Cílový druh zvířat: psi a kočky.
Léčba infestací blechami (Ctenocephalides spp.) u psů a koček.
Léčba infestací klíšťaty (Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus) u psů
a koček.
Léčba infestací všenkami u psů (Trichodectes canis) a koček (Felicola
subrostratus).
Přípravek může být použit jako součást léčebné strategie alergie na bleší
kousnutí (FAD).
Insekticidní účinnost proti novým infestacím dospělci blech přetrvává až
6 týdnů u koček a až 3 měsíce u psů, v závislosti na promořenosti
prostředí.
Přípravek má perzistentní akaricidní účinek proti klíšťatům po dobu až 4
týdnů, v závislosti na promořenosti prostředí.

kontraindikace:
Nepoužívejte u nemocných zvířat (tj. celkové onemocnění, horečka) nebo
zvířatům v rekonvalescenci.
Nepoužívejte u králíků z důvodu nebezpečí nežádoucích reakcí až úhynu.
Nepoužívejte v případě přecitlivělosti k léčivé látce nebo kterékoliv
pomocné látce.

nežádoucí účinky:
Pokud dojde k olíznutí, může se objevit krátkodobá hypersalivace způsobená
povahou vehikula.
Mezi velmi vzácně očekávanými nežádoucími účinky byly po použití přípravku
udávány přechodné kožní reakce v místě aplikace (vyblednutí a vypadávání
srsti, svědění, zarudnutí kůže) a celkové svědění nebo vypadávání srsti.
Výjimečně byly pozorovány hypersalivace, reversibilní neurologické
symptomy (hyperesthesie, deprese, nervozita), zvracení nebo dýchací
příznaky.

těhotenství a laktace:
Laboratorní studie neprokázaly teratogenní nebo embryotoxický účinek
fipronilu u potkana a králíka. Fipronil je velmi dobře snášen u štěňat
po ošetření laktující feny. Údaje ke specifickým studiím v průběhu
březosti u fen a samic koček nejsou k dispozici. Bezpečnost veterinárního
léčivého přípravku nebyla stanovena, proto jeho použití by mělo být
provedeno pouze po zvážení poměru přínosů a rizik veterinárním lékařem.

upozornění:
Fipronil může nepříznivě působit na vodní organizmy. Nekontaminujte
rybníky, vodní toky nebo stoky přípravkem nebo prázdnými obaly.

dávkování:
Cesta podání a dávkování:
Spray s mechanickou pumpičkou pouze k zevnímu podání.
Pumpička dávkuje 0,5 ml (láhev 100 ml) nebo 1,5 ml (láhev 250 ml) nebo
3 ml (láhev 500 ml) na jedno zmáčknutí.
Dávkování:
Aby se zvlhčila srst až na kůži, aplikujte 3-6 ml na kg ž.hm. (7,5-15 mg
účinné látky na kg ž.hm.) v závislosti na délce srsti.
Dávky může být dosaženo 6-12 stisky pumpičky na kg ž.hm. u 100 ml balení,
nebo 2-4 stisky pumpičky u 250 ml balení nebo 1-2 stisky pumpičky u 500 ml
balení.
V závislosti na délce srsti
Balení 100 ml umožňuje 4-8 ošetření 4 kg kočky nebo až 3 ošetření 10 kg
psa, balení 250 ml umožňuje 2-4 ošetření 20 kg psa, balení 500 ml umožňuje
2-4 ošetření 40 kg psa.

způsob použití:
U balení 250 ml a 500 ml nastavte trysku na "spray".
Stříkejte na tělo zvířete ze vzdálenosti cca 10-20 cm. Stříkejte proti
směru růstu srsti a zajistěte, aby byla veškerá srst zvlhčená.
Načechrejte srst zejména u dlouhosrstých zvířat, aby mohl přípravek
proniknout až na kůži. K ošetření hlavy a k ošetření mladých a neklidných
zvířat nastříkejte přípravek na rukavici a jemně vetřete do srsti.
echejte přirozeně zaschnout. Nevysušujte vytíráním ručníkem.
Nastavte trysku. Stříkejte proti směru růstu srsti, psa přidržujte.
Široký střik na zadní část těla a boky, zvíře stojí. Široký střik na hruď
a břicho, zvíře sedí anebo leží. Úzký střik na tlapy a záhyby kůže, zvíře
stojí. Pro oblast tlamy nastříkejte přípravek na rukavici.
Vlastnosti:
Přípravek obsahuje složku, která na srsti vytváří film a srst se může
lesknout.
Program ošetření by měl být založen na místní epidemiologické situaci
z důvodu nejvhodnějšího tlumení infestací blechami a/nebo klíšťaty.
Vzhledem k absenci studií týkajících se bezpečnosti přípravku je minimální
interval mezi aplikacemi 4 týdny.
Štěňata a koťata od 2 dnů věku mohou být bezpečně ošetřena.
Přípravek není vhodný k přímému ošetření prostředí.

ochranná lhůta veter.:
Není určeno pro potravinová zvířata.

použití, expirace:
36, po prvním otevření 1 rok.

způsob skladování:
Při teplotě do 25 st. C, chránit před přímým slunečním zářením.