smoge.jpgimg78img79

Obchodní podmínky

Podle zákona o tržbách je prodávající povinen

vystavit kupujícímu účtenku.

Příjemce tržby eviduje tržby ve zjednodušeném

režimu, tzn. je povinen zaevidovat přijatou

tržbu u správce daně nejpozději do 48 dnů.

 

EET se netýká plateb na dobírku přes dopravce DPD,PPL.

 

 

 

 

 

Veškerá práva k obsahu tohoto webu jsou majetkem firmy EYPY. Jakekoliv nakládání a zacházení s
daty bez předchozí domluvy je přísně zakázáno.


1. Úvod

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.eypy.cz .
Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (Eypy) a kupujícího (zákazník).


2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.eypy.cz jsou závazné.
Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami jakož
i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

Vyplněním závazné objednávky v rámci internetového obchodu www.eypy.cz , kupující
dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.


3. Reklamační řád

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu www.eypy.cz a právním řádem platným v ČR.

Výměna nebo vrácení zboží je možné pouze v případě vrácení v původním stavu, neporušeném obalu a s veškerým příslušenstvím.

Zboží na reklamaci posílejte v původním obalu. Dopravce neručí za špatně zabalené zásilky.
Výrobce obvykle neuznává záruku u zboží poškozeného při přepravě i když se závada projevila před transportem.
Pokud k vám zásilka přijde poškozená postupujte, prosím, následovně:

•Zásilku si vždy prohlédněte před dopravcem.
•V případě poškození obalu (pomačkaný, roztrhaný, rozmočený…) sepište ihned s dopravcem protokol o poškození zásilky.
•Nenechte se dopravcem přesvědčovat, že zásilka není dobře zajištěná.


Váš problém budeme řešit s dopravcem a oznámíme Vám další postup.4. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od
převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním
obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží, prodávající nejpozději
do 10 dnů zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem (bankovním převodem nebo složenkou).
Podmínky pro vrácení peněz:•Zboží musí být neporušené v originálním obalu, tak aby mohlo být dále nabízeno zákazníkům.
•Zákazník musí zásilku odeslat do 14 dní po obdržení zboží.
•Ve vrácené zásilce musí být vložena kopie útržku z dobírkové složenky.
•Vracíme vám pouze peníze za zboží, nikoliv poštovné. Zásilky dobírkou nebudou přijaty.

Vracené zboží zasílejte na adresu:

EYPY

5. Práva a povinnosti prodávajícího

Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat
na adresu kupujícího. Při převzetí zboží od našeho přepravce obdrží kupující ke zboží daňový doklad.

Veškeré osobní údaje uvedené v objednávkovém formuláři jsou důvěrné (viz. Ochrana osobních údajů).

Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.


6. Práva a povinnosti kupujícího

Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.

Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

Kupující má právo stornovat odeslanou objednávku nebo vrátit zboží do 14-ti dnů od doručení.


7. Dodací a platební podmínky

Zboží lze dodat  v našem skladě Bruzovice 50,73936 nebo prostřednictvím našeho rozvozu nebo dopravní firmou DPD.
Zaslané zboží lze zaplatit  prostřednictvím  dobírky nebo převodem na účet.
•V hotovosti dobírkou při převzetí zboží
Pokud se rozhodnete platit v hotovosti, pak zboží obdržíte prostřednictvím  dobírky.

Všechny balíky odeslané z tohoto obchodu jsou on-line sledovány. V případě problémů s dodávkou zboží mě prosím kontaktujte na eypy@volny.cz nebo tel.čísle 731504403, kde Vám sdělím číslo balíku,
díky němuž můžete sledovat na internetu, kde se balík v danou dobu nachází.

Je samozřejmostí, že spolu se zbožím Vám bude dodán doklad. Doba dodání je asi 1-3 pracovních dnů pokud se se zákazníkem nedohodneme jinak.


8. Ochrana osobních údajů

Bezpečnost osobních dat na internetu je velmi diskutovaným tématem. Abychom vám mohli nabídnout hodnotné služby, potřebujeme některá vaše osobní data znát.
Veškeré informace o vaší osobě však budeme používat pouze pro naši potřebu, a neposkytneme je v žádné podobě nikomu jinému.

Tyto informace jsou nezbytné pro vaši identifikaci jako kupujícího. Potřebujeme je k realizaci a zaúčtování vaší platby za nakoupené zboží, ke
komunikaci s vámi a konečně také proto, abychom vám mohli v pořádku doručit objednané zboží.

9. Závěrečné ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den
odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží uvedenou v katalogu internetového obchodu www.eypy.cz , nebylo-li
v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami
výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.